Badanie polskich strat wojennych - nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów na rok 2017, po raz pierwszy znalazł się program: Badanie polskich strat wojennych. Program skierowany jest do państwowych i samorządowych instytucji kultury, w tym muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz bibliotek posiadających zbiory artystyczne.

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych. Celem programu jest wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej. Pośrednim celem programu ma być również weryfikacja aktualnych zasobów pod kątem obecności ewentualnych strat wojennych innych instytucji/podmiotów z kraju lub z zagranicy, a także skompletowanie przez instytucje rozporoszonej dotąd dokumentacji koniecznej do badań historii kolekcji.

Budżet programu wynosi 1.150.000 PLN.
Termin naboru upływa 30 listopada 2016 roku.

Źródło: http://dzielautracone.gov.pl/aktualnosci/147-badanie-polskich-strat-wojennych-nowy-program-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

II zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Praca wre :) 20 października br. spotkaliśmy się na 2. zebraniu Zarządu PSIM z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości. Spotkanie było intensywne – poruszyliśmy na nim m. in. kilka głównych tematów: podsumowanie akcji werbowania członków i jej kontynuacji – przyjęcie strategii; obsługa, ocena zawartości, program treściowy i zasady funkcjonowania bloga, stan naszych finansów; przygotowanie Walnego Zebrania; współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, udział w pracach legislacyjnych, szkolenia i inne. W przeciągu kilku miesięcy od powołania, do PSIM wstąpiło 41 osób :) Cieszy nas Wasze zainteresowanie oraz uczestnictwo w inwentaryzatorskiej dyskusji. W ciągu ostatnich tygodni chęć wstąpienia w nasze szeregi zadeklarowało kolejne 5 osób, tak trzymajmy!

Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Drodzy Inwentaryzatorzy!

Informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r., w Dzienniku Ustaw pod poz. 1330 opublikowano tekst Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

Zmiany dotyczą m.in. pozwolenia na wywóz za granicę, a zwłaszcza długoterminowego wywozu do placówek konsularnych, które będzie można przedłużyć bez konieczności przywozu do kraju, a także wprowadzenia pojęcia „Lista Skarbów Dziedzictwa”, definicji skarbu dziedzictwa oraz zasad postępowania z zabytkami, które będą zaliczone do tej kategorii. W załączeniu tekst ustawy w PDF i link do dziennika ustaw.


USTAWA o zmianie ustawy o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

CIDOC 2016 – W dokumentacji kluczowi są ludzie

Publikujemy kolejne tłumaczenie tekstu z Registrar Trek.

Artykuł Angeli Kipp jest relacją z tegorocznej konferencji CIDOC w Mediolanie

i jej spojrzeniem na to co ważne w naszej pracy. Warto zwrócić uwagę na wspomniany przez nią projekt "Encyklopedii".

CIDOC 2016 – W dokumentacji kluczowi są ludzie 
(tłumaczenie: Marcin Mondzelewski)
CIDOC 2016 – Documentation is About People by Angela Kipp

Registrar Trek: The Next Generation

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z międzynarodowym blogiem Registrar Trek: The Next Generation założonym m.in. przez Angelę Kipp z Niemiec, na którym są  publikowane artykuły dotyczące pracy inwentaryzatorów z całego świata. Indywidualne historie, doświadczenia z pracy, humor inwentaryzatorski etc. Wszystkie teksty, które pojawiają się na stronie bloga są tłumaczone przez inwentaryzatorów - wolontariuszy z różnych krajów, którzy są jednocześnie uczestnikami projektu. Dzięki temu publikowane materiały docierają do większego grona odbiorców. W tej chwili dostępne są następujące wersje językowe: angielska, niemiecka, hiszpańska, portugalska, grecka i francuska.
Projektowi temu poświęcone było jedno z ostatnich wystąpień na helsińskiej konferencji ERC w 2014 roku.

- Registrar Trek: The Next Generation 

Jako pierwszy prezentujemy poniżej tekst naszego brytyjskiego kolegi inwentaryzatora, który w dowcipny sposób naszkicował  sylwetkę inwentaryzatora, jako pracownika wielofunkcyjnego. Myślę, że wielu z nas odnajduje się w tym „portrecie".

Rola inwentaryzatora muzealnego w procesie wypożyczania zbiorów (tłumaczenie: Natalia Ładyka)

Europejska Konferencja Inwentaryzatorów, Wiedeń 2016

relacja: Natalia Ładyka

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbyła się w Wiedniu dziesiąta już Europejska Konferencja Inwentaryzatorów Muzealnych. Uczestniczyło w niej ok. 700 osób z muzeów europejskich, jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii i krajów azjatyckich. Z ramienia Polski udział wzięło 9 osób: Agnieszka Widacka-Bisaga – Muzeum Narodowe w Krakowie, Jolanta Krzywka, Monika Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Bogusława Klat, Natalia Ładyka, Aldona Modrzewska – Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, Zofia Fidelus – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Joanna Chodkowska, Justyna Bornińska – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Hasłem przewodnim konferencji były słowa: „Out of the box”. Można je rozumieć w różny sposób, jako „Wyjdź z pudełka”, czyli otwórz się na nowe wyzwania, a także konkretnie – poza skrzynią, opakowaniem…
Na wstępie poruszono temat nowych wyzwań, jakie czekają muzea i instytucje kulturalne w związku z rosnącą migracją ludności. Odnoszono się ze szczególną troską do kwestii uchodźców uciekających przed wojną i prześladowaniami w swoich krajach. Zastanawiano się jak ich przyjąć, jak ich integrować, jak wprowadzić do nowej kultury i jaką rolę mogą tu odegrać instytucje kultury, a zwłaszcza muzea.

X Zjazd Inwentaryzatorów Europejskich

W Wiedniu w dniach 8-10 czerwca 2016 r. zorganizowano 10 zjazd inwentaryzatorów europejskich muzeów. W zjeździe wzięły udział przedstawicielki PSIM, wkrótce ich relacja z wydarzenia. Więcej o zjeździe na stronie European Registrars Conference.


Blog PSIM

Drodzy inwentaryzatorzy!

Tworzymy tego bloga aby przekazywać Wam na bieżąco informacje o działalności stowarzyszenia. Będziemy również relacjonować ważne wydarzenia muzealnicze. Brakujące treści będą sukcesywnie dodawane. Jeśli chcecie podzielić się ciekawymi wiadomościami, zachęcamy do kontaktu.

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane