Badanie polskich strat wojennych - nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W ramach ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów na rok 2017, po raz pierwszy znalazł się program: Badanie polskich strat wojennych. Program skierowany jest do państwowych i samorządowych instytucji kultury, w tym muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz bibliotek posiadających zbiory artystyczne.

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych. Celem programu jest wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej. Pośrednim celem programu ma być również weryfikacja aktualnych zasobów pod kątem obecności ewentualnych strat wojennych innych instytucji/podmiotów z kraju lub z zagranicy, a także skompletowanie przez instytucje rozporoszonej dotąd dokumentacji koniecznej do badań historii kolekcji.

Budżet programu wynosi 1.150.000 PLN.
Termin naboru upływa 30 listopada 2016 roku.

Źródło: http://dzielautracone.gov.pl/aktualnosci/147-badanie-polskich-strat-wojennych-nowy-program-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

II zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Praca wre :) 20 października br. spotkaliśmy się na 2. zebraniu Zarządu PSIM z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości. Spotkanie było intensywne – poruszyliśmy na nim m. in. kilka głównych tematów: podsumowanie akcji werbowania członków i jej kontynuacji – przyjęcie strategii; obsługa, ocena zawartości, program treściowy i zasady funkcjonowania bloga, stan naszych finansów; przygotowanie Walnego Zebrania; współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, udział w pracach legislacyjnych, szkolenia i inne. W przeciągu kilku miesięcy od powołania, do PSIM wstąpiło 41 osób :) Cieszy nas Wasze zainteresowanie oraz uczestnictwo w inwentaryzatorskiej dyskusji. W ciągu ostatnich tygodni chęć wstąpienia w nasze szeregi zadeklarowało kolejne 5 osób, tak trzymajmy!

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane