Życzenia Świąteczne

Według Angela Bronzina, Święta Rodzina (fragment), Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.
Życzymy wszystkim spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Święta Rodzina (fragment), według Angelo Bronzino, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz

Wnioski do MKiDN o skreślenie muzealium z inwentarza

Drodzy inwentaryzatorzy!

W ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony, publikujemy wytyczne wniosku o skreślenie z inwentarza muzealiów. Temat został opracowany przez Natalię Ładykę i bazuje na jej doświadczeniu jako członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury. Rada, na wniosek Ministra, opiniuje każdą prośbę muzeum o wykreślenie muzealium. Stosuje przy tym własne regulacje. Dokument ma przybliżyć Państwu wymagania Rady oraz usystematyzować wiedzę na temat procedury skreślenia muzealiów.

Porady od zaprzyjaźnionego konserwatora

Urozmaicając publikacje na blogu, rozpoczynamy dodatkowo mini cykl związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską i konserwatorską w muzeach. Naszym celem jest zwrócenie Państwa uwagi na pomocne i ciekawe linki do artykułów, filmików, instruktaży i bogatego materiału fotograficznego w zakresie obchodzenia się z obiektami muzealnymi w codziennej pracy inwentaryzatora.

Jako pierwsze wskazujemy na dwa linki do porad przydatnych przy:
Pierwszy link zawiera kilka bardzo bogato ilustrowanych przewodników po zadaniach związanych z pracą z obiektami muzealnymi, drugi zaś to krótkie szkolenie – krok po kroku – wraz z testem do oceny swojej praktyki obchodzenia się z muzealiami.

Mamy nadzieję, że proponowane materiały okażą się przydatne i inspirujące oraz zachęcamy do dzielenia się nimi z konserwatorami, muzealnikami, pracownikami zespołów montażowych i transportowych.

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.


Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.

Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Materiały z konferencji tematycznej - Zjazd PSIM, 6-7 kwietnia 2017 r. - część 3

Udostępniamy trzecią i ostatnią partię materiałów z konferencji tematycznej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 6 kwietnia 2017 r., podczas pierwszego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych połączonego z Walnym Zebraniem PSIM. 

Poniższy wstęp przygotowała Anna Kłosowska z Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Znakowanie obiektów muzealnych nie jest wbrew pozorom prostym zadaniem. Należy zdawać sobie sprawę, że niewłaściwie naniesiony numer inwentarzowy, błędnie dobrana technika znakowania, wybór niewłaściwych materiałów i brak wiedzy o obiekcie mogą czasem doprowadzić do trwałego uszkodzenia dzieła. W codziennej praktyce muzealnej spotykamy się z bardzo różnymi obiektami wykonanymi z różnych materiałów, o różnej wielkości, technice i technologii wykonania oraz w różnym stanie zachowania. Dlatego przed naniesieniem numeru na obiekt muzealny należy w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznać i dobrać odpowiednią technikę znakowania uwzględniając w pierwszej kolejności materiał z którego obiekt jest wykonany.

W przygotowaniu jest obszerna publikacja wraz z praktycznym poradnikiem na temat znakowania obiektów muzealnych, a poniżej udostępniono 3 prezentacje ze zjazdu inwentaryzatorów muzealnych.


Anna Kłosowska (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Materiały z konferencji tematycznej - Zjazd PSIM, 6-7 kwietnia 2017 r. - część 2

Udostępniamy drugą partię materiałów z konferencji tematycznej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 6 kwietnia 2017 r., podczas pierwszego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych połączonego z Walnym Zebraniem PSIM. 

Dodatkowo zamieszczamy poniżej krótkie omówienie wystąpień przedstawicieli Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, które przygotowała Katarzyna Reszka. 

_____________________________________________________________________________

część 2:
_____________________________________________________________________________


Pliki do pobrania:

Podczas konferencji 6 kwietnia 2017 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprezentował dotychczasową działalność w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych. Poniżej znajdą Państwo cztery prezentacje opracowane przez pracowników Działu Digitalizacji:

Materiały z konferencji tematycznej - Zjazd PSIM, 6-7 kwietnia 2017 r. - część 1

Niniejszym postem rozpoczynamy prezentację materiałów z konferencji tematycznej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 6 kwietnia 2017 r., podczas pierwszego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych połączonego z Walnym Zebraniem PSIM. 

Materiały będziemy udostępniać Państwu stopniowo i partiami, co uzależnione jest od częstotliwości nadsyłania zredagowanych wystąpień przez Prelegentów. 
_____________________________________________________________________________

część 1:
_____________________________________________________________________________


Pliki do pobrania:


Zachęcamy do lektury i zamieszczania komentarzy pod postem oraz dzielenia się Państwa doświadczeniami.

Walny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Muzealników Polskich

W dniach 15-16 maja 2017 r. odbył się w Warszawie Walny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, na którym Natalia Ładyka wystąpiła w dwóch rolach: jako delegat oddziału mazowieckiego SMP i jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - zaproszona osobiście pismem skierowanym przez Michała Niezabitowskiego prezesa SMP. Natalia Ładyka została poproszona o krótkie wystąpienie, podczas którego przedstawiła genezę, działalność i cele stowarzyszenia, wspomniała o blogu oraz planach współpracy z regionalnymi oddziałami SMP w kwestii szkoleń z dziedziny zarządzania zbiorami. W kuluarach kilka osób wyraziło zainteresowanie tego typu współpracą. 

W pierwszym dniu zjazdu byli również obecni prezesi innych stowarzyszeń muzealnych, którzy także prezentowali swoje organizacje. Należą do nich stowarzyszenia muzeów prywatnych, muzeów uczelnianych, muzeów sztuki inżynieryjnej, muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.

Zjazd PSIM w Zamku Królewskim w Warszawie

Zgodnie z zapowiedzią w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych. Zaproponowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, zaś frekwencja zjazdu okazała się prawdziwie imponująca, pierwszego dnia uczestniczyło w nim w ok. 70 osób, drugiego - 40.

Zjazd okazał się dla części inwentaryzatorów impulsem do przystąpienia do Stowarzyszenia. Ogólna liczba członków PSIM to obecnie 68 osób. W trakcie zjazdu nadano członkostwo honorowe Krystynie Łubieńskiej. Mamy także pierwszego członka wspierającego- Lidię Kamińską z Inventarium, która będzie nas wspierać swoją bogatą wiedzą inwentaryzatorską.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za aktywny udział i dzielenie się na forum swoim doświadczeniem oraz wymianę cennych uwag i wszelkie eksperckie rady. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów za pomoc finansową i merytoryczną w organizacji spotkania.

W późniejszym terminie udostępnimy obszerną relację ze zjazdu a już teraz zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, dostępnych w zakładce Galeria

Publikujemy także artykuł dr Kingi Raińskiej z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, dotyczący broni w muzeum, zreferowany przez autorkę podczas drugiego dnia zjazdu. Artykuł stanowi kontynuację publikowanej przez nas serii artykułów z zakresu szeroko rozumiej tematyki inwentaryzacyjnej. W związku z dużym zainteresowaniem zaprezentowaną tematyką będziemy sukcesywnie publikować pozostałe wystąpienia.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapisywania się do PSIM!

Broń palna w muzeum. Przechowywanie i eksponowanie

Udostępniamy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.

Artykuł dr Kingi Raińskiej dotyczy przechowywania i eksponowania broni palnej w muzeach. Tekst artykułu został zreferowany podczas drugiego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych, który odbył się 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Zachęcamy do zamieszczania komentarzy pod postem i dzielenia się Państwa doświadczeniami.

Artykuł do pobrania:
(PDF, 596 KB)

Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych 6-7 kwietnia 2017

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych połączony z Walnym Zebraniem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz konferencją tematyczną. Współorganizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Podczas kwietniowego zjazdu podsumowane zostaną dotychczasowe działania PSIM oraz strategia na najbliższe miesiące. Podjęte zostaną także tematy takie jak: 

- nowoczesne metody znakowania zabytków, 
- funkcjonowanie immunitetu o nienaruszalności i gwarancje rządowe,
- zasady udostępniania informacji sektora publicznego przez muzea,
- problemy przechowywania broni w muzeum w świetle obowiązujących przepisów, 
- digitalizacja zbiorów,
- badania proweniencji zbiorów.

Plik do pobrania:
(PDF, 124 KB)

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych liczy już 55 członków! Zachęcamy kolejne osoby do zapisywania się do PSIM. 

Natalia Ładyka – Prezes PSIM

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.

Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.

Artykuł do pobrania:
(PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z natury i kontroli ewidencji w gronie inwentaryzatorów wydaje nam się, że wiemy o czym mowa, jednak próba zbudowania słownika terminologii w tym zakresie ujawnia różne podejście do tematu i różną interpretację przepisów. Ankieta ma być pierwszym elementem przygotowywanego opracowania dotyczącego dobrych praktyk prowadzenia kontroli muzealiów. Zapraszamy wszystkich inwentaryzatorów do wypełnienia ankiety.


Tradycyjnie zachęcamy do polemiki, reakcji na teksty w komentarzach i mailach oraz prosimy o propozycje kolejnych tematów do omówienia.

Marcin Mondzelewski - Wiceprezes PSIM

Czy warto promować Muzeum w Wikipedii?

Tym razem podejmujemy nieco inny, choć bliski każdej instytucji kultury, temat. Przedstawiamy krótką informację o nowych możliwościach zaistnienia polskich zbiorów w Internecie, pozwalających na dotarcie z nimi do masowego odbiorcy. Dla instytucji ze stosunkowo niskim budżetem, wyzwanie to wydaje się prawie nieosiągalne. Strona domowa muzeum jest zazwyczaj odwiedzana przez ograniczoną liczbę użytkowników, dlatego informacje o własnej instytucji oraz jej kolekcji warto udostępnić także w miejscach, które cieszą się szerokim zainteresowaniem odbiorców z całego świata. Dewiza, która przyświecała Muzeum Narodowemu w Warszawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, brzmi - być tam, gdzie jest najwięcej użytkowników i poprzez nowatorski sposób prezentacji zbiorów upowszechniać o nich wiedzę.

Wikipedia to wolna encyklopedia internetowa i zarazem największy projekt edukacyjny na świecie. Jest obecnie szóstą najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie, ma charakter niekomercyjny i jest tworzona w około 300 wersjach językowych. Treść przygotowywana jest w całości przez wolontariuszy, którym może zostać każdy zainteresowany. Autorzy, wspierani przez wikipedystów (osoby stale redagujące Wikipedię), zobowiązani są do opatrzenia informacji wiarygodnym zewnętrznym źródłem, dlatego publikowane wiadomości są łatwe do weryfikacji.


Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym

Witamy Was w Nowym 2017 Roku! 

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy prezentację krótkich artykułów poruszających tematy dotyczące codziennej pracy inwentaryzatorów, wiążące się z obowiązkowymi działaniami, które nakłada na muzea Ustawa o muzeach i wynikające z niej rozporządzenia. Praktyka dowodzi, iż nie wszystkie przepisy i zapisy w w/w dokumentach są jasne i precyzyjne a niektóre są wręcz lakoniczne, jak ten np. dotyczący cyklicznej inwentaryzacji zbiorów. Mamy nadzieję, że publikowane na naszym blogu artykuły ułatwią pracę inwentaryzatorom muzealnym, a także tym wszystkim, którzy zajmują się na co dzień zarządzaniem zbiorami ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłową ewidencję i stan ilościowy. 

Rozpoczynamy od artykułu podejmującego problem skreśleń w księgach inwentarzowych, depozytowych i innych prowadzonych w muzeach, przedstawiając sytuacje, które na podstawie przepisów bezspornie wymagają decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz takie, o których może samodzielnie zadecydować dyrektor Muzeum.

Artykuł do pobrania:
(PDF, 95 KB).
 (źródło: NIMOZ - baza danych, akty prawne)
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach z dnia 30 sierpnia 2004 r. (źródło: NIMOZ - baza danych, akty prawne)

W następnej kolejności omówimy m.in. spisy inwentaryzacyjne, a w szczególności spis z natury, wnioski z postępowań kontrolnych, broń w muzeach, digitalizację i inne. Prosimy Was o reakcję na teksty w komentarzach i mailach oraz o propozycje kolejnych tematów do omówienia.

Natalia Ładyka – Prezes PSIM

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane