Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych 6-7 kwietnia 2017

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych połączony z Walnym Zebraniem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz konferencją tematyczną. Współorganizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Podczas kwietniowego zjazdu podsumowane zostaną dotychczasowe działania PSIM oraz strategia na najbliższe miesiące. Podjęte zostaną także tematy takie jak: 

- nowoczesne metody znakowania zabytków, 
- funkcjonowanie immunitetu o nienaruszalności i gwarancje rządowe,
- zasady udostępniania informacji sektora publicznego przez muzea,
- problemy przechowywania broni w muzeum w świetle obowiązujących przepisów, 
- digitalizacja zbiorów,
- badania proweniencji zbiorów.

Plik do pobrania:
(PDF, 124 KB)

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych liczy już 55 członków! Zachęcamy kolejne osoby do zapisywania się do PSIM. 

Natalia Ładyka – Prezes PSIM

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.

Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.

Artykuł do pobrania:
(PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z natury i kontroli ewidencji w gronie inwentaryzatorów wydaje nam się, że wiemy o czym mowa, jednak próba zbudowania słownika terminologii w tym zakresie ujawnia różne podejście do tematu i różną interpretację przepisów. Ankieta ma być pierwszym elementem przygotowywanego opracowania dotyczącego dobrych praktyk prowadzenia kontroli muzealiów. Zapraszamy wszystkich inwentaryzatorów do wypełnienia ankiety.


Tradycyjnie zachęcamy do polemiki, reakcji na teksty w komentarzach i mailach oraz prosimy o propozycje kolejnych tematów do omówienia.

Marcin Mondzelewski - Wiceprezes PSIM

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane