Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2017

Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych 6-7 kwietnia 2017

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych połączony z Walnym Zebraniem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz konferencją tematyczną. Współorganizatorem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Podczas kwietniowego zjazdu podsumowane zostaną dotychczasowe działania PSIM oraz strategia na najbliższe miesiące. Podjęte zostaną także tematy takie jak: 
- nowoczesne metody znakowania zabytków,  - funkcjonowanie immunitetu o nienaruszalności i gwarancje rządowe, - zasady udostępniania informacji sektora publicznego przez muzea, - problemy przechowywania broni w muzeum w świetle obowiązujących przepisów,  - digitalizacja zbiorów, - badania proweniencji zbiorów.
Plik do pobrania: - program merytoryczny Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych (PDF, 124 KB)
Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych liczy już 55 członków! Zachęcamy kolejne osoby do zapisywania się do PSIM. 
Natalia Ładyka – Pre…

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…