Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2018

Szkolenie - podstawowe zadania inwentaryzatora

termin: 26 listopada 2018 r.
miejsce: Pałac Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8
grupa docelowa: pracownicy muzeów województwa lubelskiego
liczba uczestników: około 50 osób
szkolenie jest bezpłatne Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora. Odbędzie się ono w poniedziałek 26 listopada 2018 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Przewidziana liczba uczestników to około 50 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województwa lubelskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.
Szkolenie będzie obejmowało trzy bloki tematyczne:

- EWIDENCJONOWANIE (W TYM ZBIORÓW POMOCNICZYCH)
- INWENTARYZACJA ZBIORÓW - PRACA KURIERA MUZEALNEGO

pliki do pobrania:
- program szkolenia (PDF, 102 KB)
Zgłoszenia na szkolenie proszę wysyłać na adres:
Bogusława Klat, sekretarz PSIM tel. Kom. 883 357 412 bklat[at]zamek-krole…

Umowa darowizny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Udostępniana umowa darowizny jest ostatnim przypadkiem, dopełniającym wybór umów darowizn. Wybór najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów objętych majątkowymi prawami autorskimi zależy od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów. Aby ułatwić decyzję, zamieszczamy dodatkowo porównanie dwóch typów umów: z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Aktualizacja szablonów - umowy darowizny

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze do proponowanych przez PSIM szablonów. Wypracowując je wspólnie możemy mieć większą pewność, że podnosimy i jednocześnie ujednolicamy standardy naszej pracy. W związku z tym, że kilka zmian nastąpiło, pozwalamy je sobie zebrać w jednym komunikacie i w jednej zakładce bloga Wzory Dokumentów.

Zmiany dotyczą głównie wykazów – dostosowanych do odpowiednich zapisów w umowach (użyczenia vs. darowizny) oraz zapisów o ochronie danych osobowych RODO. Obecne szablony umów darowizny zawierają aktualne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zamieszczamy dodatkowo wyciąg ty…

Skreślenia z inwentarza - opinia MKiDN

W związku z ciągłymi wątpliwościami związanymi z interpretacją przepisów zawartych w art. 24 Ustawy o muzeach, dotyczących skreśleń w inwentarzu muzealnym z powodu błędu w zapisie, Stowarzyszenie zwróciło się do Departamentu Dziedzictwa w MKiDN z pisemną prośbą o interpretację prawniczą kilku najczęściej powtarzających się przypadków wymagających skreślenia lub poprawki w inwentarzu, np. podwójnych wpisów, reinwentaryzacji muzealium, czy scalania obiektów. Pismo PSIM do MKiDN (PDF, 99 KB) Temat ten poruszyła w swoim artykule Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym – definicja ustawowa a praktyka Natalia Ładyka, Główny Inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie, bazując na wieloletnim doświadczeniu inwentaryzatorskim. Dzisiaj publikujemy odpowiedź MKiDN, w której wykładnia w większości wymienionych przypadków pokrywa się z interpretacją Natalii Ładyki poza zaleceniami  postępowania przy scalaniu obiektów. Jednocześnie zwracamy uwagę na ostatni akapit pisma, w któ…