Jest nas już 100!!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Chcemy się z Wami podzielić wspaniałą informacją – 100 osoba zapisała się do Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych. Jest nią pani kustosz Justyna Masłowiec z Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie. Cieszymy się z okazanego zaufania. Pani Justynie oraz wszystkim członkom PSIM życzymy dobrej i owocnej współpracy.

European Registrar's Conference - ERC 2018 Londyn


W dniach 18-19 listopada 2018 r. odbyła się w Londynie jedenasta Europejska Konferencja Inwentaryzatorów Muzealnych. Uczestniczyło w niej ponad 850 osób z muzeów europejskich, jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii i krajów azjatyckich. 

Hasłem przewodnim konferencji były słowa: Evolve, Refresh, Collaborate, które nawiązywały i nakłaniały do podsumowania 20 lat spotkań inwentaryzatorów muzeów europejskich. 

W ramach konferencji podsumowano działalność inwentaryzatorów krajów Unii Europejskiej. Podkreślono znaczenie wymiany doświadczeń i wspólne wdrażanie standardów zarządzania kolekcją, co przyczyniło się do łatwiejszego, ale jednocześnie bezpiecznego wypożyczania muzealiów. Inwentaryzatorzy brytyjscy przedstawili porównanie pracy w naszym zawodzenie 20 lat temu, a dziś, a także zadali pytanie, jak wyobrażamy sobie wyzwania na kolejne 20 lat. Warty podkreślenia jest fakt, że cofając się wstecz, najważniejszym wyzwaniem było bezpieczeństwo zbiorów i wdrażanie dobrych praktyk. Obecnie zaś stawiamy na wymianę doświadczeń zawodowych, by ulepszać wspólną pracę na rzecz mobilności kolekcji muzealnych oraz budować wzajemne zawodowe zaufanie.

Nowy cykl publikacji: „Pytanie-odpowiedź” czyli pytania naszych czytelników

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu, gdzie w zakładkach „Aktualności” i „Pytanie-odpowiedź” będziemy publikować zanonimizowaną korespondencję związaną z szeroko pojętą praktyką inwentaryzatorską, prowadzoną z Wami za pośrednictwem skrzynki e-mailowej stowarzyszenia. Dotychczas odpowiedzi trafiały tylko do nadawcy, jednak naszym zdaniem mogą one zainteresować wielu członków stowarzyszenia.

Nabywanie zabytków archeologicznych

Czy osoba, która znajdzie zabytek archeologiczny może przekazać go do muzeum czy też powinna zgłosić ten fakt do konserwatora zabytków? Czy wybór w tej kwestii zależy od znalazcy?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prawnym dysponentem artefaktów jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. Procedurę dwustopniowego przyjmowania ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeum określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Poniższe ustalenia opierają się na zapisach w ww. ustawy oraz moim doświadczeniu we współpracy z WKZ i pozyskiwaniem zbiorów archeologicznych.

Szkolenie w Głogowie - podsumowanie


Drodzy Inwentaryzatorzy,

26 października 2018 r. niemal siedemdziesięciu muzealników z trzydziestu pięciu instytucji Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej wzięło udział w kolejnej edycji szkolenia z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora muzealnego. Gospodarzem i współorganizatorem szkolenia było Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie. Organizację wydarzenia wsparło również miasto Głogów.

Program szkolenia podzielony został na trzy części. Na początku omówiono zagadnienia nabywania obiektów do zbiorów na przykładzie procedury obowiązującej w głogowskim muzeum. Druga część szkolenia dotyczyła ewidencjonowania zbiorów muzealnych. Ostatni moduł poświęcony został inwentaryzacji zbiorów, w tym zabytków archeologicznych. 
Każdy moduł był prowadzony przez praktyków, członków PSIM, natomiast całość szkolenia była moderowana przez Prezes PSIM. Pytania uczestników szkolenia oraz dyskusja towarzysząca każdej z części szkolenia była okazją na podzielenie się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów – 26 listopada 2018 r. w Pałacu Czartoryskich w Puławach!

Współpraca z firmą FPSYSTEM

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją, że nasze Stowarzyszanie PSIM podjęło w pierwszej połowie tego roku współpracę z firmą FPSYSTEM. Tym samym raz jeszcze serdecznie dziękujemy firmie za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej oraz udział w Walnym Zjeździe członków PSIM w maju 2018 roku. Udzielone wsparcie i zaangażowanie pracowników firmy FPSYSTEM jest bardzo pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz propagowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji na bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy FPSYSTEM, przesyłamy w imieniu firmy materiały informacyjne (PDF, 6 MB), które ufamy okażą się pomocne przy zgłębianiu tematu kompleksowego zarządzania muzealiami. Firma FPSYSTEM oferuje uniwersalny, kompleksowy i elastyczny program do elektronicznej ewidencji zbiorów MUZEO, wspomagający pracę muzeów oraz instytucji kultury wspierając pracę muzeum w zarządzaniu zbiorami.

pliki do pobrania:Współpraca z firmą brokerską Marsh sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


mamy ogromną przyjemność podzielenia się informacją, że nasze Stowarzyszanie PSIM podjęło współpracę z firmą brokerską Marsh sp. z o.o. Tym samym serdecznie dziękujemy firmie za wsparcie finansowe udzielone Stowarzyszeniu w ramach umowy sponsorskiej. Udzielone wsparcie i zaangażowanie pracowników firmy Marsh będzie bardzo pomocne przy realizowaniu naszych statutowych potrzeb oraz propagowaniu dobrych praktyk w środowisku inwentaryzatorów muzealnych.

Firma Marsh sp. z o.o. oferuje profesjonalną obsługę brokerską w zakresie ubezpieczania dzieł sztuki, dysponując doświadczonym zespołem doradców. W imieniu firmy Marsh udostępniamy Państwu materiały informacyjne, które ufamy okażą się pomocne przy zgłębianiu tematu ubezpieczania muzealiów.

pliki do pobrania:
Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane