Działalność


>>> 5-16 maja 2017 r. odbył się w Warszawie Walny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, na którym Natalia Ładyka wystąpiła w dwóch rolach: jako delegat oddziału mazowieckiego SMP i jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych - zaproszona osobiście pismem skierowanym przez Michała Niezabitowskiego prezesa SMP. Natalia Ładyka została poproszona o krótkie wystąpienie, podczas którego przedstawiła genezę, działalność i cele stowarzyszenia, wspomniała o blogu oraz planach współpracy z regionalnymi oddziałami SMP w kwestii szkoleń z dziedziny zarządzania zbiorami. W kuluarach kilka osób wyraziło zainteresowanie tego typu współpracą. 

W pierwszym dniu zjazdu byli również obecni prezesi innych stowarzyszeń muzealnych, którzy także prezentowali swoje organizacje. Należą do nich stowarzyszenia muzeów prywatnych, muzeów uczelnianych, muzeów sztuki inżynieryjnej, muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.

_________________________________________________________________________________

>>> 12 maja 2016 r. wysłaliśmy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego pismo powiadamiające o powstaniu i rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych oraz o celach i zadaniach wymienionych w statucie.
Poinformowaliśmy również o sformułowanych na ostatnim zjeździe inwentaryzatorów wnioskach i postulatach dotyczących interpretacji obowiązujących obecnie przepisów, m.in. Ustawy o muzeach wraz z propozycjami  ich uściślenia lub zmiany.

Postulaty, które zamieszczamy poniżej, zostały przesłane również do Sekretarza Stanu MKiDN  J. Sellina i na  ręce dr hab. Piotra Majewskiego dyrektora NIMOZu,  gdzie  został powołany Zespół do spraw opracowania projektu zmian „Ustawy o muzeach”. 
Nasze postulaty mają być przeanalizowane podczas prac zespołu.  Będziemy mogli, jako Stowarzyszenie, brać udział w konsultacjach i opiniowaniu wstępnego projektu znowelizowanej  Ustawy o muzeach, który ma być upubliczniony na jesieni.

Jeśli mają Państwo już teraz propozycje zmian do w/w ustawy, prosimy przekazywać je do Zarządu, na adres mailowy stowarzyszeniepsim[at]gmail.com.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz