O nas


W dniach 4-5 listopada 2015 roku odbył się w Warszawie Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych zorganizowany przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

W zjeździe wzięło udział ponad czterdziestu przedstawicieli polskich muzeów, a także pracownicy NIMOZ na czele z dyrektorem dr hab. Piotrem Majewskim oraz  przedstawicielka Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN pani naczelnik Anna Stebelska. 

Program Zjazdu obejmował tematy związane z zarządzaniem zbiorami muzealnymi oraz rolą i obowiązkami inwentaryzatora w muzeum. Dyskutowano również nad obecnymi przepisami prawnymi, które obowiązują pracowników muzeów, a w szczególności inwentaryzatorów oraz omawiano aktualne zadania i najbliższe wyzwania, jakie czekają tę grupę zawodową. Odpowiedzią na potrzeby środowiska jest powstanie organizacji, zrzeszającej inwentaryzatorów polskich muzeów. Wierzymy, że w ten sposób stworzymy forum wymiany doświadczeń zarówno na terenie Polski jak i zagranicą, a także będziemy organem wspierającym w procesie powstawania aktów prawnych i przepisów regulujących obszary pracy muzealników. 

Podczas drugiego dnia zjazdu, w dniu 5 listopada 2015 r. zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych w skrócie „PSIM”, które następnie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19.04.2016 r. pod  nr KRS 0000612320.

Główne zadania Stowarzyszenia, określone statutem PSIM, obejmujące trzy zasadnicze obszary:

potwierdzanie i ochrona tożsamości zawodowej inwentaryzatorów muzealnych, poprzez reprezentowanie i obronę ich interesów zawodowych, 

kształtowanie, wzmacnianie i utrwalanie kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia,

kształtowanie standardów administrowania i zarządzania zbiorami, m.in. poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami aktywnymi w tym zakresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz