Badanie polskich strat wojennych - uzupełnienie podsumowania konferencji „Muzeum na zakupach” (Muzeum Śląskie w Katowicach, 21-22.03.2019)

Nawiązując do podsumowania IV zjazdu PSIM, udostępniamy również zapowiadane przez Małgorzatę Zając z Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadzenie do programu Ministra „Badanie polskich strat wojennych”.
Aktualne, szczegółowe informacje (regulamin, wytyczne, wniosek wzorcowy, osoby do kontaktu) umieszczone są na stronie Ministerstwa w zakładce „Programy Ministra”:

Warsztaty: Opieka nad zbiorami sztuki współczesnej, część I – ewidencjonowanie, szacowanie, nabywanie i wyceny


Julita Wójcik, Bez tytułu, 1999, plastelina, kolekcja Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki


termin: 17 września 2019 r.
miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, al. Korfantego 3, 40-005 Katowice
sala „A”, poziom -3
grupa docelowa: pracownicy muzeów ze zbiorami sztuki współczesnej
limit uczestników: 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń, przy dużym zainteresowaniu preferowana 1 osoba reprezentującą 1 instytucję)
warsztaty są bezpłatne


Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zapraszają muzealników do udziału w warsztatach poświęconych opiece nad zbiorami sztuki współczesnej. 17 września 2019 r. (wtorek) w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się pierwszy warsztat Ewidencjonowanie, szacowanie, wycena i nabywanie.


Spotkanie ma charakter roboczy, jego celem jest wspólne wypracowanie standardów i rekomendacji - organizatorzy zaplanowali dyskusję podzieloną na dwa bloki tematyczne: 
- ewidencjonowanie dzieł sztuki współczesnej
- szacowanie, wycena i nabywanie dzieł sztuki współczesnej

Słownik pojęć z zakresu ewidencjonowania zbiorów - zaproszenie do współpracy

Prezentujemy Słownik pojęć z zakresu ewidencjonowania zbiorów, w tym pojęcia z zakresu archeologii. Został on opracowany przez panie: Bognę Radzimińską (Kierownik Wydziału Archeologii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie), Alicję de Rosset (Główny Specjalista ds. Digitalizacji, Dział Dokumentacji i Digitalizacji Zbiorów NIMOZ) i Katarzynę Reszkę (członek Zarządu PSIM). 
Na tym etapie jest to praktycznie zaczątek słownika, dlatego zapraszamy wszystkich inwentaryzatorów do rozbudowywania słownika dla dobra muzealników. Chcielibyśmy zaangażować do tego działania członków naszego stowarzyszenia oraz naszych sympatyków, którzy tworzyliby zespół redakcyjny, odpowiedzialny za rozwój słownika. Wikia udostępnia bardzo wygodne narzędzie do tworzenia i edycji słowników i encyklopedii, które moglibyśmy w tym celu wykorzystywać (testowaliśmy je, uwierzcie nam: jest super proste w obsłudze).

Osoby chętne do zespołu redakcyjnego słownika prosimy o kontakt na adres: stowarzyszeniepsim[at]gmail.com
Propozycje nowych haseł i modyfikacje już istniejących przesyłajcie również na powyższy adres.

Niech to będzie nasz wspólny projekt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa sprzedaży z dwiema opcjami w szablonie: z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub bez


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Udostępniamy w ramach "Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony" kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z dwiema opcjami w szablonie: z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub bez.
Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne. Aby ułatwić decyzję, w kolejnej odsłonie zamieścimy dodatkowo umowę sprzedaży z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie.
Staraliśmy się, by treść umów, jak i wytyczne wyczerpywały różne warianty / problemy / warunki. Zachęcamy, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności.

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane