Przejdź do głównej zawartości

Struktura

ZARZĄD:


Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków PSIM 8 maja 2018 r. Kadencja władz trwa dwa lata. Biogramy członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej znajdą Państwo poniżej.

Aldona Modrzewska - Prezes
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
biogram

Natalia Ładyka - Wiceprezes

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
biogram

Adam Jeżewski - Skarbnik

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
biogram

Bogusława Klat - Sekretarz Zarządu
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
biogram

Marcin Mondzelewski - Członek Zarządu
Muzeum Warszawy
biogram

Katarzyna Reszka - Członek Zarządu
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
biogram

Zbigniew Smoter - Członek Zarządu

Muzeum Narodowe w Szczecinie
biogram

KOMISJA REWIZYJNA:


Małgorzata Bogdańska - Przewodnicząca
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
biogram

Luiza Fijałkowska

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
biogram

Krzysztof Herner

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
biogram
O nas

W dniach 4-5 listopada 2015 roku odbył się w Warszawie Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych zorganizowany przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

W zjeździe wzięło udział ponad czterdziestu przedstawicieli polskich muzeów, a także pracownicy NIMOZ na czele z dyrektorem dr hab. Piotrem Majewskim oraz  przedstawicielka Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN pani naczelnik Anna Stebelska. 

Program Zjazdu obejmował tematy związane z zarządzaniem zbiorami muzealnymi oraz rolą i obowiązkami inwentaryzatora w muzeum. Dyskutowano również nad obecnymi przepisami prawnymi, które obowiązują pracowników muzeów, a w szczególności inwentaryzatorów oraz omawiano aktualne zadania i najbliższe wyzwania, jakie czekają tę grupę zawodową. Odpowiedzią na potrzeby środowiska jest powstanie organizacji, zrzeszającej inwentaryzatorów polskich muzeów. Wierzymy, że w ten sposób stworzymy forum wymiany doświadczeń zarówno na terenie Polski jak i zagranicą, a także będziemy organem wspierającym w procesie powstawania aktów prawnych i przepisów regulujących obszary pracy muzealników. 

Podczas drugiego dnia zjazdu, w dniu 5 listopada 2015 r. zostało powołane Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych w skrócie „PSIM”, które następnie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19.04.2016 r. pod  nr KRS 0000612320.

Główne zadania Stowarzyszenia, określone statutem PSIM, obejmujące trzy zasadnicze obszary:

potwierdzanie i ochrona tożsamości zawodowej inwentaryzatorów muzealnych, poprzez reprezentowanie i obronę ich interesów zawodowych, 

kształtowanie, wzmacnianie i utrwalanie kompetencji zawodowych inwentaryzatorów poprzez wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia,

kształtowanie standardów administrowania i zarządzania zbiorami, m.in. poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami aktywnymi w tym zakresie.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…