Procedura pozyskiwania zbiorów

Drodzy Państwo,

w kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania / gromadzenia zbiorów muzealnych. Proces pozyskiwania obiektów do zbiorów to jedna z podstawowych działalności muzeum, służący realizacji jego misji gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest by zasady w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.


Częścią składową takiego dokumentu mogą być prezentowane na blogu materiały:

1. Oferta przekazania obiektów do zbiorów – szablon danych o obiekcie pozyskiwanych od oferenta (w przypadku przyjęcia przez Muzeum wraz z ofertą także proponowanych do nabycia obiektów, należy dodatkowo udokumentować proces protokołem przyjęcia);
2. Karta wstępna obiektu – szablon zweryfikowanych i uzupełnionych przez muzeum danych o oferowanym obiekcie, będący podstawą  do podjęcia decyzji odnośnie przyjęcia obiektu do zbiorów;
3. Regulamin Komisji pozyskiwania zbiorów – podstawowy dokument określający zasady i sposób funkcjonowania tego gremium;
4. Protokół z obrad Komisji pozyskiwania zbiorów – wzór protokołu dokumentującego przebieg dyskusji członków Komisji odnośnie ofert i podjęte w toku obrad decyzje dotyczące pozyskania nowych muzealiów.
 
Staraliśmy się, by treść dokumentów wyczerpywała różne warianty / problemy / warunki (które skomentowaliśmy w „dymkach”). Praktyka muzealna pokazuje bowiem, że pozyskiwanie obiektów do zbiorów przebiegać może w rozmaity sposób; poza najczęstszymi formami nabywania muzealiów, jakimi są darowizny i zakupy, muzea mogą pozyskiwać obiekty także m.in. w drodze spadków, zapisów testamentowych, przekazów z innych instytucji (będących specyficzną formą nieodpłatnego przysporzenia na rzecz muzeum) bądź zamian dokonywanych między muzeami. Ponadto,  poza nabywaniem obiektów do stałej kolekcji, muzea przyjmują także dobra kultury do czasowego korzystania jako depozyty, do których także w pewnym zakresie znaleźć mogą zastosowanie  zaproponowane wzory dokumentów. Ponieważ zatem w dokumentach tych, mających mieć charakter jedynie ogólnych drogowskazów po procesie gromadzenia zbiorów, nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich możliwych sytuacji, zachęcamy by podchodzić do nich krytycznie i dopasowywania ich za każdym razem do okoliczności / potrzeb muzeum.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w podgrupach, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim[at]gmail.com.

Pliki do pobrania: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane