Przejdź do głównej zawartości

Procedura pozyskiwania zbiorów

Drodzy Państwo,

w kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania / gromadzenia zbiorów muzealnych. Proces pozyskiwania obiektów do zbiorów to jedna z podstawowych działalności muzeum, służący realizacji jego misji gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest by zasady w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.


Częścią składową takiego dokumentu mogą być prezentowane na blogu materiały:

1. Oferta przekazania obiektów do zbiorów – szablon danych o obiekcie pozyskiwanych od oferenta (w przypadku przyjęcia przez Muzeum wraz z ofertą także proponowanych do nabycia obiektów, należy dodatkowo udokumentować proces protokołem przyjęcia);
2. Karta wstępna obiektu – szablon zweryfikowanych i uzupełnionych przez muzeum danych o oferowanym obiekcie, będący podstawą  do podjęcia decyzji odnośnie przyjęcia obiektu do zbiorów;
3. Regulamin Komisji pozyskiwania zbiorów – podstawowy dokument określający zasady i sposób funkcjonowania tego gremium;
4. Protokół z obrad Komisji pozyskiwania zbiorów – wzór protokołu dokumentującego przebieg dyskusji członków Komisji odnośnie ofert i podjęte w toku obrad decyzje dotyczące pozyskania nowych muzealiów.
 
Staraliśmy się, by treść dokumentów wyczerpywała różne warianty / problemy / warunki (które skomentowaliśmy w „dymkach”). Praktyka muzealna pokazuje bowiem, że pozyskiwanie obiektów do zbiorów przebiegać może w rozmaity sposób; poza najczęstszymi formami nabywania muzealiów, jakimi są darowizny i zakupy, muzea mogą pozyskiwać obiekty także m.in. w drodze spadków, zapisów testamentowych, przekazów z innych instytucji (będących specyficzną formą nieodpłatnego przysporzenia na rzecz muzeum) bądź zamian dokonywanych między muzeami. Ponadto,  poza nabywaniem obiektów do stałej kolekcji, muzea przyjmują także dobra kultury do czasowego korzystania jako depozyty, do których także w pewnym zakresie znaleźć mogą zastosowanie  zaproponowane wzory dokumentów. Ponieważ zatem w dokumentach tych, mających mieć charakter jedynie ogólnych drogowskazów po procesie gromadzenia zbiorów, nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich możliwych sytuacji, zachęcamy by podchodzić do nich krytycznie i dopasowywania ich za każdym razem do okoliczności / potrzeb muzeum.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w podgrupach, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim[at]gmail.com.

Pliki do pobrania: 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…