piątek, 22 grudnia 2017

Życzenia Świąteczne

Według Angela Bronzina, Święta Rodzina (fragment), Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.
Życzymy wszystkim spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Święta Rodzina (fragment), według Angelo Bronzino, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz

poniedziałek, 6 listopada 2017

Wnioski do MKiDN o skreślenie muzealium z inwentarza

Drodzy inwentaryzatorzy!
W ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony, publikujemy wytyczne wniosku o skreślenie z inwentarza muzealiów. Temat został opracowany przez Natalię Ładykę i bazuje na jej doświadczeniu jako członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury. Rada, na wniosek Ministra, opiniuje każdą prośbę muzeum o wykreślenie muzealium. Stosuje przy tym własne regulacje. Dokument ma przybliżyć Państwu wymagania Rady oraz usystematyzować wiedzę na temat procedury skreślenia muzealiów.

wtorek, 24 października 2017

Porady od zaprzyjaźnionego konserwatora

Urozmaicając publikacje na blogu, rozpoczynamy dodatkowo mini cykl związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską i konserwatorską w muzeach. Naszym celem jest zwrócenie Państwa uwagi na pomocne i ciekawe linki do artykułów, filmików, instruktaży i bogatego materiału fotograficznego w zakresie obchodzenia się z obiektami muzealnymi w codziennej pracy inwentaryzatora.

Jako pierwsze wskazujemy na dwa linki do porad przydatnych przy:
Pierwszy link zawiera kilka bardzo bogato ilustrowanych przewodników po zadaniach związanych z pracą z obiektami muzealnymi, drugi zaś to krótkie szkolenie – krok po kroku – wraz z testem do oceny swojej praktyki obchodzenia się z muzealiami.

Mamy nadzieję, że proponowane materiały okażą się przydatne i inspirujące oraz zachęcamy do dzielenia się nimi z konserwatorami, muzealnikami, pracownikami zespołów montażowych i transportowych.