środa, 14 marca 2018

Szkolenie - podstawowe zadania inwentaryzatora


Drodzy inwentaryzatorzy!

20 listopada 2017 r. w Muzeum Azji i Pacyfiku Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych zorganizowało szkolenie pt. „Podstawowe zadania inwentaryzatora”. Były to pilotażowe warsztaty przygotowane przede wszystkim dla inwentaryzatorów z_województwa mazowieckiego i członków PSIM. Mamy nadzieję, że uda się w tym roku zorganizować kolejne edycje w innych częściach kraju.
Warsztaty obejmowały trzy zagadnienia: zasady ewidencjonowania zbiorów zgodnie z_obowiązującymi przepisami, rodzaje inwentaryzacji w oparciu o przepisy ustawy o muzeach i_ustawy o finansach publicznych, praca kuriera muzealnego (szczegółowy program w załączniku, PDF 252 KB). Tematy szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 71 osób, z czego 54 z muzeów mazowieckich. 

Po szkoleniu rozesłano ankietę, która posłużyła do uzyskania informacji zwrotnej o oczekiwaniach i uwagach, które zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnej edycji warsztatów w innych województwach. Za organizację szkolenia była odpowiedzialna Bogusława Klat – członek Zarządu PSIM, przy wsparciu członków Zarządu i członków PSIM (Luiza Fijałkowska, Aldona Modrzewska). Prowadzącymi szkolenie byli: Lidia Karecka, Natalia Ładyka, Marcin Mondzelewski, Bogusława Klat, Katarzyna Reszka, Aldona Modrzewska i Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek.

Zarząd PSIM

niedziela, 4 marca 2018

Konferencja Inwentaryzatorów Europejskich - ERC 2018


Drogie koleżanki i Drodzy koledzy,
Mamy przyjemność poinformować o potwierdzonych datach kolejnej międzynarodowej konferencji inwentaryzatorów muzealnych. Spotkanie odbędzie się w terminie 17-19 listopada br. w Londynie.
Organizatorem konferencji jest United Kingdom Registrars Group z dużym wsparciem nieformalnej grupy liderek i liderów europejskich stowarzyszeń inwentaryzatorów muzealnych.

Tematem przewodnim konferencji jest zawodowe zaangażowanie, rewizja dotychczasowych osiągnięć, doświadczeń oraz współpraca. Organizatorzy podkreślają, że mija 20 lat odkąd pierwsza konferencja odbyła się w Londynie w 1998 roku i jest to szansa, by spojrzeć na rolę inwentaryzatora oraz pozycji tego zawodu w perspektywie minionych lat. Tematy konferencji odzwierciedlają pracę, którą wykonujemy wszyscy, współpracując i szukając sposobów, aby dzielić się naszym dziedzictwem z jak największą liczbą odbiorców.

Zachęcamy do udziału w konferencji – szczegóły dostępne są na stronie: http://www.erc2018.org/

piątek, 26 stycznia 2018

Procedura pozyskiwania zbiorów

Drodzy Państwo,
W kolejnej odsłonie "Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony" udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania / gromadzenia zbiorów muzealnych.
Proces pozyskiwania obiektów do zbiorów to jedna z podstawowych działalności muzeum, służący realizacji jego misji gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest by zasady w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.