piątek, 26 stycznia 2018

Procedura pozyskiwania zbiorów

Drodzy Państwo,
W kolejnej odsłonie "Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony" udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania / gromadzenia zbiorów muzealnych.
Proces pozyskiwania obiektów do zbiorów to jedna z podstawowych działalności muzeum, służący realizacji jego misji gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest by zasady w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

piątek, 22 grudnia 2017

Życzenia Świąteczne

Według Angela Bronzina, Święta Rodzina (fragment), Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.
Życzymy wszystkim spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Święta Rodzina (fragment), według Angelo Bronzino, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz

poniedziałek, 6 listopada 2017

Wnioski do MKiDN o skreślenie muzealium z inwentarza

Drodzy inwentaryzatorzy!
W ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony, publikujemy wytyczne wniosku o skreślenie z inwentarza muzealiów. Temat został opracowany przez Natalię Ładykę i bazuje na jej doświadczeniu jako członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury. Rada, na wniosek Ministra, opiniuje każdą prośbę muzeum o wykreślenie muzealium. Stosuje przy tym własne regulacje. Dokument ma przybliżyć Państwu wymagania Rady oraz usystematyzować wiedzę na temat procedury skreślenia muzealiów.