Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018

Procedura pozyskiwania zbiorów

Drodzy Państwo,

w kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania / gromadzenia zbiorów muzealnych. Proces pozyskiwania obiektów do zbiorów to jedna z podstawowych działalności muzeum, służący realizacji jego misji gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest by zasady w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.