Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego

Drodzy Inwentaryzatorzy,

przedstawiamy Regulamin praw i obowiązków Członka Wspierającego, zatwierdzony przez członków Stowarzyszenia w głosowaniu, przeprowadzonym drogą mailową, zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 tegorocznego Walnego zebrania członków PSIM.

W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem regulaminu opowiedziało się 69 osób, przeciw 2, nikt nie wstrzymał się od głosu i oddano 1 głos nieważny.


Umowa darowizny z licencją niewyłączną

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z licencją niewyłączną.
Udostępniana umowa darowizny z licencją niewyłączną to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przeniesienia praw autorskich majątkowych, ale z licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji.

Ankieta ewaluacji działań PSIM 2016-2018

Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego badania opinii mającego na celu ustalenie stopnia zadowolenia z działalności Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w latach 2016-2018. Zapytaliśmy Państwa, członków PSIM, o oczekiwania, które pomogą Stowarzyszeniu w lepszym dostosowaniu swojego programu do potrzeb środowiska inwentaryzatorów muzealnych.

Szkolenie - podstawowe zadania inwentaryzatora

termin: 26 października 2018 r.
miejsce: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
grupa docelowa: pracownicy muzeów województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
liczba uczestników: około 80 osób

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie i Urząd Miasta Głogowa, jako współorganizatorzy wydarzenia, zapraszają muzealników do udziału w szkoleniu z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora. Odbędzie się ono w piątek 26 października 2018 r. w głogowskim Muzeum. Przewidziana liczba uczestników to około 80 osób. Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla muzeów z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, a w przypadku wolnych miejsc również dla członków PSIM z innych regionów.

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane