Nasi Autorzy PSIM

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

naszym celem jest podnoszenie standardu pracy w zakresie zarządzania kolekcją muzealną, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz we współpracy z profesjonalistami z branży muzealnej. Po ponad trzech latach współpracy mamy przyjemność przedstawić Państwu naszych PSIM-owych Autorów. Jest to grono profesjonalistów-inwentaryzatorów i muzealników, którzy z pasją dzielą się swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, zarówno w formie artykułów, prezentacji szkoleniowych, tłumaczeń czy streszczeń odpowiedzi merytorycznych na zadane do PSIM pytania. Są to również osoby, które współpracowały przy stworzeniu szablonów dokumentów, wytycznych do pracy inwentaryzatorów, jak i bieżących opisów wydarzeń organizowanych przez PSIM oraz nasi Administratorzy bloga. 

Dzięki naszym Autorom cele statutowe PSIM nabierają konkretnych kształtów, a ponad 100 inwentaryzatorów oraz muzealników ma okazję, by zasięgnąć wiedzy i poznać się wzajemnie 😃 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim biogramem i podsumowaniem tematycznym pracy Autorów PSIM, które znajdziecie na podstronie Nasi Autorzy. Staraliśmy się tak skonstruować biogram, by mogli Państwo znaleźć podpowiedź, z którym Autorem nawiązać kontakt, gdyby pojawiły się kolejne potrzeby konsultacji.

Lista Autorów skonstruowana jest alfabetycznie, wraz z podaniem nazwy Muzeum, którego Autor jest pracownikiem i zajmowanym stanowiskiem. Opis szczegółowe znajdują się pod linkiem każdego z Autorów.

"Pytanie-odpowiedź" - czyli pytania naszych czytelników


„POZYSKANIE WŁASNE”/”Z POZYSKANIA WŁASNEGO” - forma pozyskania do zbioru muzealiów, bądź zbioru niemuzealiów, obiektów posiadających cechy dóbr kultury, będących własnością muzeum, które do tej pory znajdowały się na ewidencji środków trwałych, lub nie były dotąd zewidencjonowane*.


Muzeum w osobnej Księdze zbiorów wyłączonych zamierza ewidencjonować plakaty, które są własnością Muzeum i dotyczą bieżących wydarzeń mających w nim miejsce. Problem polega na tym, że po komisyjnym zakwalifikowaniu obiektu do zbiorów, nie ma możliwości podpisania umowy oraz protokołu przyjęcia, potwierdzającego wolę przekazania - przyjęcia przez przedstawicieli stron, zgodnie z §2 rozporządzenia MK z dn. 30.08.2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach. Jak w takim przypadku należy przeprowadzić proces akcesji? 

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane