Przejdź do głównej zawartości

Przepisy

AKTY PODSTAWOWE
Konstytucja RP
Ustawa o ochronie zabytków
Ustawa o muzeach
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Rozporządzenie ws. zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą

EWIDENCJA ZBIORÓW
Rozporządzenie ws. zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

KONTROLE ZBIORÓW
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o finansach publicznych

RUCH ZBIORÓW
Rozporządzenie ws. warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

RE-USE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy inwentaryzatorzy!
Zapraszamy Was do współtworzenia naszego bloga. W sekcji Przepisy będziemy umieszczać odnośniki do przepisów muzealnych, wytycznych i dobrych praktyk, które są szczególnie potrzebne w naszej pracy.

Każdy może współtworzyć tą sekcję. Wystarczy przesłać mail o tytule PRZEPISY, zawierający:

- nazwę dokumentu (np. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [z dn. 23.07.2003 r.]),
- link do dokumentu (np. http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid =E9F72834EBF490180928B5451BA94ABC?id=WDU20031621568&type=3),
- sekcję tematyczną, w której powinniśmy umieścić dokument (np. Ewidencja muzealiów, Ruch muzealiów, Kontrole w muzeach).

Piszcie na maila: adm.psim[at]gmail.com. Czekamy na Wasze propozycje!
Administratorzy Bloga

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…