Przepisy

Drodzy inwentaryzatorzy!
Zapraszamy Was do współtworzenia naszego bloga.
W nowej sekcji Przepisy będziemy umieszczać odnośniki do przepisów muzealnych, wytycznych i dobrych praktyk, które są szczególnie potrzebne w naszej pracy.

Każdy może współtworzyć tą sekcję. Wystarczy przesłać mail o tytule PRZEPISY, zawierający:
- nazwę dokumentu (np. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [z dn. 23.07.2003 r.]),
- link do dokumentu (np. http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid =E9F72834EBF490180928B5451BA94ABC?id=WDU20031621568&type=3),
- sekcję tematyczną, w której powinniśmy umieścić dokument (np. Ewidencja muzealiów, Ruch muzealiów, Kontrole w muzeach).

Piszcie na maila: adm.psim[at]gmail.com. Czekamy na Wasze propozycje!

Marcin Mondzelewski
W-ce Prezes PSIM - Administrator Bloga

RE-USE
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (z dn. 25.02.2016 r.)Dz.U. 2016 poz. 352
Rozporządzenie MKiDN w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (z dn. 05.07.2016 r.)Dz.U. 2016 poz. 1011
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - podręcznik, MAC 2016
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - ulotka, NIMOZ 2016

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz