Przejdź do głównej zawartości

II zebranie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych

Praca wre :) 20 października br. spotkaliśmy się na 2. zebraniu Zarządu PSIM z udziałem członków Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych gości. Spotkanie było intensywne – poruszyliśmy na nim m. in. kilka głównych tematów: podsumowanie akcji werbowania członków i jej kontynuacji – przyjęcie strategii; obsługa, ocena zawartości, program treściowy i zasady funkcjonowania bloga, stan naszych finansów; przygotowanie Walnego Zebrania; współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, udział w pracach legislacyjnych, szkolenia i inne. W przeciągu kilku miesięcy od powołania, do PSIM wstąpiło 41 osób :) Cieszy nas Wasze zainteresowanie oraz uczestnictwo w inwentaryzatorskiej dyskusji. W ciągu ostatnich tygodni chęć wstąpienia w nasze szeregi zadeklarowało kolejne 5 osób, tak trzymajmy!


Aby jednak było nas jeszcze więcej, postanowiono kontynuować proces werbowania członków z uwzględnieniem nowych metod, w tym: dołączenie do zaproszenia do PSIM adresu bloga, pozyskanie partnerów z muzeów archeologicznych i etnograficznych, prezentowanie PSIM na konferencjach. Jednym z ważnych zadań będzie również opracowanie oferty szkoleń realizowanych przez członków PSIM danego regionu z tematyki inwentaryzacji zbiorów. Oferta szkoleń mogłaby być przedstawiona przez koordynatorów lokalnym stowarzyszeniom muzealników, a także w NIMOZ. Wierzymy, że te działania zachęcą kolejnych inwentaryzatorów do uczestnictwa w pracach PSIM.

W kwestii rozwoju bloga PSIM jako platformy komunikacji i wymiany idei postanowiliśmy dla lepszego funkcjonowania poszerzyć grono jego administratorów, dodać możliwość wysyłania newslettera dla czytelników bloga na adresy mailowe członków i  utworzyć wolny dostęp do komentarzy. Zdecydowaliśmy również powołać grupy robocze spośród członków PSIM do opracowywania poszczególnych zagadnień z zakresu zarządzania kolekcją. Efektem tych działań będą publikacje właśnie na naszym blogu. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy omówić w formie krótkich artykułów tematykę ewidencjonowania zbiorów w świetle ustawy o rachunkowości, inwentaryzacji zbiorów muzealnych, braków poinwentaryzacyjnych, broni w zbiorach muzeum w świetle prawa, zwrotu niepodjętych depozytów, definicji ustawowej błędu w zapisie inwentarzowym i problemów z jej interpretacją. Planujemy również omówienie tematów: przyjmowanie darowizn, raport o stanie zachowania, facility report, itp. i innych. Oczekujemy na Państwa propozycje.

Inwentaryzatorzy!, a teraz ważna wiadomość: podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Walnego Zebrania PSIM w drugiej połowie stycznia lub w lutym 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Mamy znów okazję, by spotkać się w gronie profesjonalistów i podjąć rozmowy nad naszymi zadaniami. Zjazd planujemy połączyć z debatą, której głównym hasłem tematycznym będzie „Znakowanie obiektów”. Chcemy by przedstawiciele muzeów podzielili się doświadczeniami ze znakowania obiektów muzealnych nowoczesnymi metodami. Już teraz zapraszamy :)

Aldona Modrzewska, Natalia Ładyka i Katarzyna Reszka

Pełna treść Protokołu nr 2/2016 z zebrania Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych w dniu 20 października 2016 r. dostępna jest w siedzibie PSIM – Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum, pl. Zamkowy 4 Warszawa.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…