Zjazd PSIM 2017

Drodzy Inwentaryzatorzy!

Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych, który odbył się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie cieszył się dużą popularnością. Część z Was nie mogła w nim uczestniczyć, dlatego postanowiliśmy przygotować obszerną relację z wystąpień i obrad.

Pierwszego i drugiego dnia zjazdu prezentowane były tematy, które wzbudziły wiele dyskusji, w tym zagadnienia związane z kontrolami zewnętrznymi, znakowanie muzealiów, czy sposoby radzenia sobie z niejednoznacznymi zapisami prawnymi.

Zachęcamy do zaglądania na stronę, będzie ona partiami wzbogacana o kolejne materiały.

Wszystkich członków PSIM zachęcamy do zapoznania się z protokołem Walnego Zebrania Członków PSIM, które odbyło się drugiego dnia zjazdu.


_____________________________________________________________________________

część 1:
_____________________________________________________________________________

Pliki do pobrania:

Materiały pomocnicze:
Wykaz rozporządzeń do ustawy o muzeach dot. objęcia obiektu wwożonego ochrona prawną(doc, 13,3 KB)_____________________________________________________________________________

część 2:
_____________________________________________________________________________

Pliki do pobrania:

Podczas konferencji 6 kwietnia 2017 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprezentował dotychczasową działalność w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych. Poniżej znajdą Państwo cztery prezentacje opracowane przez pracowników Działu Digitalizacji:

1. Katarzyna Zielonka (NIMOZ), Rola i zadania działu digitalizacji (PDF, 2,25 MB) – przedstawia główne obszary, które są przedmiotem zainteresowania i prac Działu Digitalizacji NIMOZ:
1.1. Opracowanie, aktualizowanie i upowszechnianie standardów w zakresie digitalizacji i dokumentacji ewidencyjnej muzealiów.
1.2. Przygotowanie programów szkoleń mieszczących się w zakresie zadań działu i organizacja zaplecza szkoleniowego.
1.3. Udzielanie muzeom i ich organizatorom konsultacji w zakresie digitalizacji i dokumentacji ewidencyjnej muzealiów.
1.4. Prowadzenie analiz dotyczących realizacji procesów digitalizacji i stanu dokumentacji ewidencyjnej w muzeach.
1.5. Prowadzenie i udział w projektach, w tym naukowo-badawczych, z zakresu digitalizacji i dokumentacji ewidencyjnej muzealiów.
1.6. Współpraca z instytucjami kultury, jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań działu.
1.7. Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie zadań działu.
1.8. Konsultowanie programów dotacyjnych MKiDN w zakresie zadań działu.

2. Alicja de Rosset (NIMOZ), Wdrażanie standardu Spectrum (PDF, 1,29 MB)  prezentuje dotychczasowe prace nad standardem zarządzania zbiorami SPECTRUM w wersji 4.0 opracowanym prze Collections Trust. Jest to zbiór 21 procedur stosowanych w muzeach podczas prac z obiektami ze zbiorów, z których to osiem stanowi niezbędne minimum do prawidłowego zarządzania obiektami muzealnymi. I etap prac prowadzonych od roku 2011 to przetłumaczenie standardu, II etap w latach 2014-2015 to współpraca z muzeami, obecnie w III etapie miały miejsce prace redaktorskie w grupie specjalistów, a od 2016 roku rozpoczęto szkolenia polskich muzealników- trenerów. W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie strony internetowej SPECTRUM.

3.  Monika Jędralska (NIMOZ), Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania (PDF, 1,42 MB)  omówione zostały propozycje szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianej dokumentacji muzealiów. Głównymi obszarami tematycznymi przygotowywanych warsztatów, szkoleń i seminariów są:
3.1. Zarządzanie procesem digitalizacji w muzeach.
3.2. Standard SPECTRUM.
3.3. Cyfrowa ewidencja muzealiów.
3.4. Porządkowanie baz danych w cyfrowej ewidencji muzealiów.
3.5. Odwzorowania w digitalizacji muzealiów oraz postprodukcja plików referencyjnych.
3.6. Modele i warunki udostępniania zasobów muzeów w internecie.
3.7. Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zasobów muzeów.

4.   Łukasz Stawski (NIMOZ), Narzędzia komunikacji – forum, strona, publikacje (PDF, 437 KB)  zademonstrował podstawowe kanały komunikacji z muzealnikami:
4.1. Strona internetowa, będąca źródłem informacji oraz bazą wiedzy.
4.2. Publikacje.
4.3. Forum internetowe - Forum Cyfrowej Dokumentacji Zbiorów 


_____________________________________________________________________________

część 3:
_____________________________________________________________________________Znakowanie obiektów muzealnych nie jest wbrew pozorom prostym zadaniem. Należy zdawać sobie sprawę, że niewłaściwie naniesiony numer inwentarzowy, błędnie dobrana technika znakowania, wybór niewłaściwych materiałów i brak wiedzy o obiekcie mogą czasem doprowadzić do trwałego uszkodzenia dzieła. W codziennej praktyce muzealnej spotykamy się z bardzo różnymi obiektami wykonanymi z różnych materiałów, o różnej wielkości, technice i technologii wykonania oraz w różnym stanie zachowania. Dlatego przed naniesieniem numeru na obiekt muzealny należy w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznać i dobrać odpowiednią technikę znakowania uwzględniając w pierwszej kolejności materiał z którego obiekt jest wykonany.

W przygotowaniu jest obszerna publikacja wraz z praktycznym poradnikiem na temat znakowania obiektów muzealnych, a poniżej udostępniono 3 prezentacje ze zjazdu inwentaryzatorów muzealnych.

Anna Kłosowska (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz