Europejska Konferencja Inwentaryzatorów, Wiedeń 2016

relacja: Natalia Ładyka

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbyła się w Wiedniu dziesiąta już Europejska Konferencja Inwentaryzatorów Muzealnych. Uczestniczyło w niej ok. 700 osób z muzeów europejskich, jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii i krajów azjatyckich. Z ramienia Polski udział wzięło 9 osób: Agnieszka Widacka-Bisaga – Muzeum Narodowe w Krakowie, Jolanta Krzywka, Monika Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Bogusława Klat, Natalia Ładyka, Aldona Modrzewska – Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, Zofia Fidelus – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Joanna Chodkowska, Justyna Bornińska – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Hasłem przewodnim konferencji były słowa: „Out of the box”. Można je rozumieć w różny sposób, jako „Wyjdź z pudełka”, czyli otwórz się na nowe wyzwania, a także konkretnie – poza skrzynią, opakowaniem…
Na wstępie poruszono temat nowych wyzwań, jakie czekają muzea i instytucje kulturalne w związku z rosnącą migracją ludności. Odnoszono się ze szczególną troską do kwestii uchodźców uciekających przed wojną i prześladowaniami w swoich krajach. Zastanawiano się jak ich przyjąć, jak ich integrować, jak wprowadzić do nowej kultury i jaką rolę mogą tu odegrać instytucje kultury, a zwłaszcza muzea.


Główne tematy konferencji omawiane w formie referatów, paneli i warsztatów to:
1/ Sztuka a prawo – porównanie treści umów użyczenia stosowanych w różnych krajach, co należy wiedzieć o gwarancjach rządowych poszczególnych krajów, a co o immunitecie o nienaruszalności; jak tworzyć nowoczesne i uniwersalne raporty stanu zachowania przy użyciu piktogramów zastępujących opisy w różnych językach; jak należy czytać umowy ubezpieczeniowe; jak postępować, by zachować zgodność z prawami autorskimi; oraz jakie są nowe programy do digitalizacji i ewidencjonowania zbiorów,
2/ Materiały i standardy: jak zapobiegać i walczyć z zainfekowaniem obiektów przechowywanych w magazynach, jakie powinny być standardy opakowania i transportu obiektów – przedstawiono nowinki techniczne i organizacyjne; zaprezentowano również panel o wpływie natężenie sztucznego światła na obiekty.
Omawiano również tematykę naszego zawodu, z podkreśleniem jego wpływu na kształtowanie nowoczesnego oblicza muzeów. Zwrócono uwagę na feminizację tego sektora oraz jego przyszłości.

Uczestnicy spotkania zostali dodatkowo poinformowani o istniejących w Europie i poza nią narodowych stowarzyszeniach inwentaryzatorów muzealnych oraz ich najbliższych działaniach. Reprezentanci kilku krajów europejskich, w tym również Polski, utworzyli grupę ścisłej współpracy, która będzie się spotykała na zebraniach roboczych w celu stworzenia standardów dotyczących użyczania obiektów w ramach współpracy europejskiej.
Mieliśmy również okazję powiadomić uczestników konferencji o powstaniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Podczas przerw i wieczornych koktajli mogliśmy nawiązać znajomości z kolegami z innych muzeów z całego świata, organizatorzy zadbali również o kontakt ze sztuką. Uczestnicy mogli zwiedzić zabytki i muzea Wiednia w niecodziennych porach – skarby Kunstkammery w Kunsthistorisches Museum dostępne były po godzinie 20., a wnętrza pałacu Habsburgów i klasztoru w Klosterneuburgu pod Wiedniem w godzinach popołudniowych i późnowieczornych.

Za dwa lata odbędzie się kolejna konferencja, choć miejsce jeszcze nie jest znane. Polscy inwentaryzatorzy otrzymali propozycję jej zorganizowania. Czy jesteśmy już na to gotowi?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane