Przejdź do głównej zawartości

Skreślenia z inwentarza z powodu błędu w zapisie inwentarzowym

Witamy Was w Nowym 2017 Roku! 

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy prezentację krótkich artykułów poruszających tematy dotyczące codziennej pracy inwentaryzatorów, wiążące się z obowiązkowymi działaniami, które nakłada na muzea Ustawa o muzeach i wynikające z niej rozporządzenia. Praktyka dowodzi, iż nie wszystkie przepisy i zapisy w w/w dokumentach są jasne i precyzyjne a niektóre są wręcz lakoniczne, jak ten np. dotyczący cyklicznej inwentaryzacji zbiorów. Mamy nadzieję, że publikowane na naszym blogu artykuły ułatwią pracę inwentaryzatorom muzealnym, a także tym wszystkim, którzy zajmują się na co dzień zarządzaniem zbiorami ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłową ewidencję i stan ilościowy. 

Rozpoczynamy od artykułu podejmującego problem skreśleń w księgach inwentarzowych, depozytowych i innych prowadzonych w muzeach, przedstawiając sytuacje, które na podstawie przepisów bezspornie wymagają decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz takie, o których może samodzielnie zadecydować dyrektor Muzeum.

Artykuł do pobrania:
(PDF, 95 KB).
 (źródło: NIMOZ - baza danych, akty prawne)
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach z dnia 30 sierpnia 2004 r. (źródło: NIMOZ - baza danych, akty prawne)

W następnej kolejności omówimy m.in. spisy inwentaryzacyjne, a w szczególności spis z natury, wnioski z postępowań kontrolnych, broń w muzeach, digitalizację i inne. Prosimy Was o reakcję na teksty w komentarzach i mailach oraz o propozycje kolejnych tematów do omówienia.

Natalia Ładyka – Prezes PSIM

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…