Materiały z konferencji tematycznej - Zjazd PSIM, 6-7 kwietnia 2017 r. - część 2

Udostępniamy drugą partię materiałów z konferencji tematycznej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 6 kwietnia 2017 r., podczas pierwszego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych połączonego z Walnym Zebraniem PSIM. 

Dodatkowo zamieszczamy poniżej krótkie omówienie wystąpień przedstawicieli Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, które przygotowała Katarzyna Reszka. 

_____________________________________________________________________________

część 2:
_____________________________________________________________________________


Pliki do pobrania:

Podczas konferencji 6 kwietnia 2017 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zaprezentował dotychczasową działalność w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych. Poniżej znajdą Państwo cztery prezentacje opracowane przez pracowników Działu Digitalizacji:

1. Katarzyna Zielonka (NIMOZ), Rola i zadania działu digitalizacji (PDF, 2,25 MB) – przedstawia główne obszary, które są przedmiotem zainteresowania i prac Działu Digitalizacji NIMOZ:
1.1. Opracowanie, aktualizowanie i upowszechnianie standardów w zakresie digitalizacji i dokumentacji ewidencyjnej muzealiów.
1.2. Przygotowanie programów szkoleń mieszczących się w zakresie zadań działu i organizacja zaplecza szkoleniowego.
1.3. Udzielanie muzeom i ich organizatorom konsultacji w zakresie digitalizacji i dokumentacji ewidencyjnej muzealiów.
1.4. Prowadzenie analiz dotyczących realizacji procesów digitalizacji i stanu dokumentacji ewidencyjnej w muzeach.
1.5. Prowadzenie i udział w projektach, w tym naukowo-badawczych, z zakresu digitalizacji i dokumentacji ewidencyjnej muzealiów.
1.6. Współpraca z instytucjami kultury, jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań działu.
1.7. Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie zadań działu.
1.8. Konsultowanie programów dotacyjnych MKiDN w zakresie zadań działu.

2. Alicja de Rosset (NIMOZ), Wdrażanie standardu Spectrum (PDF, 1,29 MB)  prezentuje dotychczasowe prace nad standardem zarządzania zbiorami SPECTRUM w wersji 4.0 opracowanym prze Collections Trust. Jest to zbiór 21 procedur stosowanych w muzeach podczas prac z obiektami ze zbiorów, z których to osiem stanowi niezbędne minimum do prawidłowego zarządzania obiektami muzealnymi. I etap prac prowadzonych od roku 2011 to przetłumaczenie standardu, II etap w latach 2014-2015 to współpraca z muzeami, obecnie w III etapie miały miejsce prace redaktorskie w grupie specjalistów, a od 2016 roku rozpoczęto szkolenia polskich muzealników- trenerów. W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie strony internetowej SPECTRUM.

3.  Monika Jędralska (NIMOZ), Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania (PDF, 1,42 MB)  omówione zostały propozycje szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianej dokumentacji muzealiów. Głównymi obszarami tematycznymi przygotowywanych warsztatów, szkoleń i seminariów są:
3.1. Zarządzanie procesem digitalizacji w muzeach.
3.2. Standard SPECTRUM.
3.3. Cyfrowa ewidencja muzealiów.
3.4. Porządkowanie baz danych w cyfrowej ewidencji muzealiów.
3.5. Odwzorowania w digitalizacji muzealiów oraz postprodukcja plików referencyjnych.
3.6. Modele i warunki udostępniania zasobów muzeów w internecie.
3.7. Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zasobów muzeów.

4.   Łukasz Stawski (NIMOZ), Narzędzia komunikacji – forum, strona, publikacje (PDF, 437 KB)  zademonstrował podstawowe kanały komunikacji z muzealnikami:
4.1. Strona internetowa, będąca źródłem informacji oraz bazą wiedzy.
4.2. Publikacje.
4.3. Forum internetowe - Forum Cyfrowej Dokumentacji Zbiorów 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane