Przejdź do głównej zawartości

Międzynarodowa konferencja „Active Collections”, 26-28 kwietnia 2018 r., Museum of Fine Arts, Budapest

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

mamy przyjemność poinformować o zbliżającej się szybkimi krokami międzynarodowej konferencji „Active Collections” organizowanej przez Museum of Fine Arts, Budapest w dniach 26-28 kwietnia 2018 roku.  Konferencja jest elementem programowym prac międzynarodowego zespołu złożonego m.in. z ekspertów z krajów Grupy Wyszehradzkiej i od dwóch lat zajmuje się zagadnieniami mobilności zbiorów. Celem było określenie prawnych i administracyjnych przeszkód dla mobilności zbiorów, przebadanie najlepszych praktyk i teoretycznych rozwiązań, aby zaproponować rozwiązania, które pomogą poszerzyć dostęp do różnorodnego i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego Europy.


Spotkanie w Budapeszcie to możliwość zapoznania się z dotychczasowymi rekomendacjami zespołu w zakresie zarządzania kolekcją muzealną. Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę, m.in. dyskusje panelowe o strategiach kolekcjonowania zbiorów oraz ich dostępności dla zwiedzających (również tych on-line’owych); warsztaty poświęcone m.in. deakcesji, wyceny zbiorów, ubezpieczeniom oraz nowym technologiom w muzeach.
W grupie panelistów znajdziecie Państwo zarówno polskich specjalistów, jak i inwentaryzatorów z Londynu, Holandii czy Hiszpanii, którzy aktywnie działają w swoich stowarzyszeniach. Stowarzyszenie PSIM będzie reprezentować m.in. Aldona Modrzewska.

Zachęcamy do udziału w konferencji – szczegóły dostępne są na stronie internetowej konferencjiUdział w konferencji jest bezpłatny, a termin zgłoszeń mija po 8 kwietnia 2018 roku. Należy pamiętać, że warsztaty odbędą się dla ograniczonej liczby uczestników.


Rejestracji można dokonać na stronie internetowej konferencji.


Program konferencji znajduje się pod tym linkiem (PDF, 427 KB).  


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…