Umowa sprzedaży z dwiema opcjami w szablonie: z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub bez


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Udostępniamy w ramach "Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony" kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z dwiema opcjami w szablonie: z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub bez.
Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne. Aby ułatwić decyzję, w kolejnej odsłonie zamieścimy dodatkowo umowę sprzedaży z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie.
Staraliśmy się, by treść umów, jak i wytyczne wyczerpywały różne warianty / problemy / warunki. Zachęcamy, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności.

Zaznaczamy również, że obecne szablony zawierają aktualne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Jeśli już teraz mają Państwo dodatkowe sugestie, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres:
stowarzyszeniepsim[at]gmail.com.
Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane