Przejdź do głównej zawartości

Szkolenie - podstawowe zadania inwentaryzatora


Drodzy inwentaryzatorzy!

20 listopada 2017 r. w Muzeum Azji i Pacyfiku Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych zorganizowało szkolenie pt. „Podstawowe zadania inwentaryzatora”. Były to pilotażowe warsztaty przygotowane przede wszystkim dla inwentaryzatorów z_województwa mazowieckiego i członków PSIM. Mamy nadzieję, że uda się w tym roku zorganizować kolejne edycje w innych częściach kraju.
Warsztaty obejmowały trzy zagadnienia: zasady ewidencjonowania zbiorów zgodnie z_obowiązującymi przepisami, rodzaje inwentaryzacji w oparciu o przepisy ustawy o muzeach i_ustawy o finansach publicznych, praca kuriera muzealnego (szczegółowy program w załączniku, PDF 252 KB). Tematy szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 71 osób, z czego 54 z muzeów mazowieckich. 


Po szkoleniu rozesłano ankietę, która posłużyła do uzyskania informacji zwrotnej o oczekiwaniach i uwagach, które zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnej edycji warsztatów w innych województwach. Za organizację szkolenia była odpowiedzialna Bogusława Klat – członek Zarządu PSIM, przy wsparciu członków Zarządu i członków PSIM (Luiza Fijałkowska, Aldona Modrzewska). Prowadzącymi szkolenie byli: Lidia Karecka, Natalia Ładyka, Marcin Mondzelewski, Bogusława Klat, Katarzyna Reszka, Aldona Modrzewska i Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek.

Zarząd PSIM

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…