Przejdź do głównej zawartości

Relacja z Walnego Zjazdu PSIM - 8.05.2018 r.


Drodzy Inwentaryzatorzy,

W podsumowaniu tegorocznego Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia PSIM publikujemy zatwierdzone w tym dniu sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wyciągiem ze sprawozdania relacjonującego przebieg naszego Zjazdu, który tym razem odbył się w gościnnych murach Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze raz dziękujemy Wam za liczne przybycie, burzliwe obrady i wiele cennych sugestii.

Szczególne podziękowania składamy Panu Dyrektorowi Janowi Ołdakowskiemu i zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Powstania Warszawskiego Panu dr Pawłowi Ukielskiemu za umożliwienie organizacji Zjazdu w siedzibie Muzeum, a także Pani Annie Grzechnik Głównej Inwentaryzator tego Muzeum za zaangażowanie w obsługę wydarzenia. 

Jednocześnie informujemy, że na pierwszym spotkaniu Zarządu, które odbyło się 18 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN członkowie wybrali Sekretarza – Bogusławę Klat (Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum) i Skarbnika – Adama Jeżewskiego (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie).

Pliki do pobrania:
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r. (PDF, 882 KB)
- załącznik nr 1 do sprawozdania merytorycznego PSIM za 2017 r. (PDF, 416 KB)
- załącznik nr 2 do sprawozdania merytorycznego PSIM za 2017 r. (PDF, 227 KB)


W spotkaniu wzięła również udział firma FPSystem, która jest jednym z Partnerów PSIM.
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…