Umowa darowizny - bez przeniesienia majątkowych praw autorskich

Drodzy Państwo,

po bardzo konstruktywnej dyskusji nad umową darowizny podczas Walnego Zebrania Członków,  udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony jej propozycję w wersji umowy darowizny bez praw autorskich.

Udostępniana umowa darowizny to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przekazania majątkowych praw autorskich. Wzór ten może być stosowany jako forma regulująca darowiznę między instytucjami (po odpowiednich zmianach komparycji i nazewnictwa stron).

Umowa darowizny to umowa z zasady bezwarunkowa, bezterminowa, nieodpłatna, choć w zależności od okoliczności strony mogą zakładać warunki darowizny. Ważne by zachodziło zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jeśli dojdzie do świadczenia w pełni odpłatnego (przy ekwiwalentnym świadczeniu drugiej strony), wtedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a nie umowy darowizny.

Prawne kwestie darowizny reguluje kodeks cywilny Dz. U. 2017.0.459. tj. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., rozdział XXXIII, art. 888 - 902. W kodeksie cywilnym jest również mowa o odwołaniu darowizny, gdy obdarowany zachował się w stosunku do darczyńcy w sposób rażąco niewdzięczny lub gdy darczyńca popadnie w niedostatek. W obu przypadkach odwołanie darowizny musi być wyrażone na piśmie i rozstrzygane jest polubownie lub przez sąd. 

Staraliśmy się, by treść umów wyczerpywała różne warianty / problemy / warunki. Zachęcamy więc, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności. W dalszych krokach udostępnimy szablon umowy darowizny z przeniesieniem praw autorskich, z uwzględnieniem różnych typów obiektów (dzieła sztuki, fotografie z zapisami o prawie do wykorzystania wizerunków i inne). 

Jeśli już teraz mają Państwo dodatkowe sugestie, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim[at]gmail.com.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska.

pliki do pobrania:

Umowa darowizny bez praw autorskich v. 02:
wykaz obiektów załącznik do umowy darowizny szablon (doc, 63 KB)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecany post

Wyniki ankiety - ocena IV Zjazdu PSIM

Drodzy Inwentaryzatorzy,   Przedstawiamy podsumowanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących oceny IV Zjazdu  Inwentaryzatorów Muzealnych ...

Najchętniej czytane