Przejdź do głównej zawartości

Umowa darowizny - bez przeniesienia majątkowych praw autorskich

Drodzy Państwo,

po bardzo konstruktywnej dyskusji nad umową darowizny podczas Walnego Zebrania Członków,  udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony jej propozycję w wersji umowy darowizny bez praw autorskich.

Udostępniana umowa darowizny to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przekazania majątkowych praw autorskich. Wzór ten może być stosowany jako forma regulująca darowiznę między instytucjami (po odpowiednich zmianach komparycji i nazewnictwa stron).

Umowa darowizny to umowa z zasady bezwarunkowa, bezterminowa, nieodpłatna, choć w zależności od okoliczności strony mogą zakładać warunki darowizny. Ważne by zachodziło zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jeśli dojdzie do świadczenia w pełni odpłatnego (przy ekwiwalentnym świadczeniu drugiej strony), wtedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a nie umowy darowizny.

Prawne kwestie darowizny reguluje kodeks cywilny Dz. U. 2017.0.459. tj. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., rozdział XXXIII, art. 888 - 902. W kodeksie cywilnym jest również mowa o odwołaniu darowizny, gdy obdarowany zachował się w stosunku do darczyńcy w sposób rażąco niewdzięczny lub gdy darczyńca popadnie w niedostatek. W obu przypadkach odwołanie darowizny musi być wyrażone na piśmie i rozstrzygane jest polubownie lub przez sąd. 

Staraliśmy się, by treść umów wyczerpywała różne warianty / problemy / warunki. Zachęcamy więc, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności. W dalszych krokach udostępnimy szablon umowy darowizny z przeniesieniem praw autorskich, z uwzględnieniem różnych typów obiektów (dzieła sztuki, fotografie z zapisami o prawie do wykorzystania wizerunków i inne). 

Jeśli już teraz mają Państwo dodatkowe sugestie, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim[at]gmail.com.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska.

pliki do pobrania:

Umowa darowizny bez praw autorskich v. 02:
wykaz obiektów załącznik do umowy darowizny szablon (doc, 63 KB)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Umowa użyczenia cel: depozyt / Umowa przechowania

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablonyudostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania.
Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony

Rozpoczynamy nowy cykl na naszym blogu związany z codzienną praktyką inwentaryzatorską w muzeach. Jego celem jest udostępnienie wzorów dokumentów, szablonów i dobrych praktyk, wypracowanych na podstawie doświadczenia grupy inwentaryzatorów a zarazem członków PSIM.
Mamy nadzieję, że proponowane wzory dokumentów pomogą usystematyzować kwestie związane z treścią umów (i ich różnorodnością), danymi niezbędnymi w protokołach, wykazach, pismach. Jako pierwszy udostępniamy szablon umowy użyczenia obiektów muzealnych na potrzeby wystaw.

Inwentaryzacja zbiorów muzealnych

Prezentujemy kolejny tekst z cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z naszą pracą.
Artykuł Bogusławy Klat dotyczy prowadzenia kontroli zbiorów w komputerowych bazach danych i jest oparty na doświadczeniach autorki. W Jej zamyśle tekst ma się stać polem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zachęcamy wszystkich inwentaryzatorów do komentarzy.
Artykuł do pobrania: - Bogusława Klat, Inwentaryzacja zbiorów muzealnych z wykorzystaniem komputerowej bazy danych - MONA (PDF, 321 KB)

Temat ten został podjęty również we wspólnej ankiecie, przygotowanej przez grupę inwentaryzatorów zainteresowanych kwestiami ewidencji, a zwłaszcza kontrolami zbiorów i ich dokumentacji. Po wielu dyskusjach wśród pomorskich inwentaryzatorów okazało się, że choć wiedza o praktyce prowadzenia kontroli jest duża, to nadal pojawiają się kwestie wątpliwe. Pojawił się także problem ujednolicenia terminologii związanej z tym tematem. Kiedy omawiamy temat skontrów, spisów z n…